Lorem ipsum dolor sit amet.

Oprawy

Oprawy

26.jpg

Konstrukcja stalowo-żeliwna, daszek miedziany, stylistycznie identyczne z istniejącymi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku - rodzina opraw RETRO produkcji FAMPRA /posiadają certyfikat B wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM Warszawa/ projekt wg PN-83/E-06305/07" Elektryczne oprawy oświetleniowe - ...", klasa ochronności 1, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewn.: IP 43, dostosowane do źródła światła: - wysokoprężna lampa rtęciowa o mocy: 50 W, 80 W, 125 W, - wysokoprężna lampa sodowa o mocy 50 W, 70 W, 100 W, 150 W, - metahalogen 70 W.

Wyroby produkowane są zgodnie z PN i przepisami ogólnymi.